بخند آرام جانم ...

 

خنده های تو کودکیم را به من میبخشد و آغوش تو آرامشی بهشتی و دستهای تو اعتمادی که به انسان دارم چقدر از داشتنت خوشحالم ..و به خود میبالم نازنین مادر... تو بزرگ میشوی و بزرگتر و من هر روز بیشتر دلتنگ روزهای کودکی ات میشوم روزهای نوزادی ... چه زود گذشت 4 سال و 11 ماه و 19 روز ... تا تولدت راهی نمونده تا یکی دیگر از حلقه های عمرت به زنجیره ی زمان گره بخورد و بشوی پسرک 5 ساله مادر ...عاشقتمممم

/ 0 نظر / 26 بازدید