میم مثل مادر

 

کارت پستال درخواستی طراحان

مادر، ای بهار زندگی، شادترین لبخندها و عمیق ترین سلام های ما، همراه با بهترین درودهای خداوندی، نثار بوستان دل آسمانی ات باد.

جا داره همین جا قدر دانی کنم از زحمات مامان خوب خودم

واین روز عزیز رو به مامانم ، مادر شوهر عزیزم و مامان بزرگ مهربونم و همینطور مامان بزرگای عزیز همسرم تبریک و شادباش میگم

 

/ 5 نظر / 13 بازدید
رومینا مامی پارسا

سلام ، من هم به شما روز مادر رو تبریک میگم ، روی امیرحسین ناناز رو هم میبوسم [ماچ]

سمانه مامان آوینا

´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´ ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´ ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´